Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Tarımsal Görünüm 2021” raporu kapsamında Dünya’da 2021 yılında 135 milyon ton üretim yaparak birinci sırada yer alan kanatlı eti sektörü yüz binlerce sektör çalışanı ile Dünya Kanatlı Günü’nün 10’ncusunu gururla kutluyor.

10143e10673fe3f4fe6212e6500d671bae6eb5a5dad6c2990e6e01ac6daab8e8

Kanatlı eti, dünya et üretiminde %40 civarındaki payı ile en çok üretilen ve tüketilen değerli bir besin kaynağı olma özelliğini koruyor. “Tarım Ürünleri Raporu” 2021-2030 dönemi projeksiyonuna göre 2030 yılında son 10 yıllık kanatlı eti üretimindeki artışın %14 olacağı tahmin ediliyor ve gelecek yıllarda da bu verilerin artarak devam edeceği görülüyor.

Dünya Et Üretimi (Milyon Ton)

Et Türleri

2020

2021 (T)

2022 (T)

2023(T)

2024

2025

2030

Büyükbaş Hayvan Eti

70,6

70,4

70,7

71,2

71,9

72,4

74,7

Kanatlı Eti

130,6

135,1

137,3

138,4

140,6

142,8

153,5

Domuz Eti

112,9

112,9

117,8

122,3

123

123,6

127,3

Küçükbaş Hayvan Eti

15,8

16,2

16,3

16,6

16,9

17,1

18,4

Toplam

329,9

334,6

342,1

348,5

352,4

355,9

373,9

Kaynak: OECD-FAO Agricultural Outlook (2021-2030), 2021 ve sonraki yıllar tahmini

2005 yılında oluşturulan Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi (IPC) kurucu üyelerinden olan ve Türkiye kanatlı eti sektörünü konseyde başarı ile temsil eden Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan ise Dünya Kanatlı Günü ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Dünya’nın iki yıldır geçirdiği zor süreçlerine rağmen uluslararası alanda kanatlı eti sektörü, üstendiği sosyal ve ekonomik rolü farkında olarak tüm çalışanları ve paydaşları ile büyük özveri içinde çalışıyor. Kanatlı eti dünyada en çok üretilen ve tüketilen et çeşidi olmakla beraber yeni dünya düzeninin en önemli konularının başında gelen sürdürülebilir üretimin de uygulayıcılarından biri. Önümüzdeki süreçte ise sektör, küresel gıda sistemindeki değişiklikler karşısında dünyayı bulduğundan daha iyi durumda bırakmak için sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları geliştirmeye ve ilerletmeye devam edecek.”

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan Türkiye kanatlı eti üretimi ile ilgili de şu bilgileri vermiştir: “Beyaz et üretiminde dünyada 10’uncu sırada olan Türkiye’de, 2021 yılında bir önceki seneye göre % 5 civarında artış ile 2,3 milyon ton beyaz üretimi gerçekleşti. Kişi başı tüketim miktarı ise 21 kg’dır ve Dernek olarak amacımız tüketim artırıcı çalışmalar yaparak bu rakamı artırmaktır.

Tüm yaşanan sorunlara rağmen sektörümüz üretimini en iyi şekilde sürdürmekte, Türkiye’nin batısından doğusuna kadar her yere günlük olarak tavuk ve hindi etini en sağlıklı şekilde ulaştırmaktadır. Son 30 yılda teknolojik alt yapısına yatırım yaparak dünya standartlarına ulaşmış, dolaylı olarak 3,5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz kendini çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına adamıştır.

Derneğimiz çatısı altında; ulusal ve uluslararası kalite standartlarını üst düzeyde karşılayarak sağlıklı ve kaliteli üretim yapan sektörümüzün tüm çalışanları, kanatlı yetiştiricileri ve diğer tüm paydaşlarımızla kanatlı eti üretmekten büyük gurur duyuyoruz.”