TBMM Genel Kurulunda, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisinden muaf olmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşülerek kabul edildi. Yasa teklifi ile asgari ücretten Gelir Vergisi kaldırılıyor.

Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisinden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının büyük bir kısmı Gelir Vergisinden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırılıyor.

CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLİYOR

Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında tahminlerin üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin, genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanununda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.

Dünyada 10 kata yakın oranda artan doğal gaz fiyatlarının vatandaşa yansıtılmaması amacıyla BOTAŞın idareye olan borçları Hazineden olan görevlendirme bedeli alacaklarına sayılıyor.

KDV İSTİSNASININ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Konutlarda Isı Yalıtım Projesi başladı! Konutlarda Isı Yalıtım Projesi başladı!

Savunma sanayiini desteklemek üzere düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Savunma Sanayii Başkanlığınca veya Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen savunma sanayii projeleri KDV istisnası kapsamına alınacak.

Elektronik sözleşmelerde mevcut olan uygulamanın elektronik imzalı senetlere de uygulanması sağlanarak dijital dönüşüm anlamında kağıt israfının önüne geçiliyor.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi hususunda bir başka teşvik adımı atılarak Gelir Vergisi muafiyet sınırı yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede; meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün 10 kW olması şartı, 25 kWa çıkarılıyor.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerce, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan sağlanıyor.

Kamu üniversite hastanelerinin sağlık hizmetlerini aksaksız bir biçimde sunabilmesi amacıyla, bu hastanelerin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin SGK ile yaptıkları götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi sağlanıyor.

ELİTAŞ: KADEMELİ DOĞAL GAZ TARİFESİ TEKLİFİNİ GETİRECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, enerji tüketimiyle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını belirterek, "4 Ocaktan itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini düzenleyen yasa teklifini getireceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 2021 yılının son yasasını çıkararak, çalışmalarına 4 Ocak 2022ye kadar ara verdi.