Valilikten yapılan açıklamada, “Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara ( konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarih E1358836614982 sayılı yazısı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2022 tarih 22954 sayılı genelgesi ve 15.01.2022 tarih 2 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarih E-1358836614983 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarih E1358836614982 sayılı yazısının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

15.01.2022 tarihli ve E1358836614983 sayılı yazıda belirtilen esaslara göre, I PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler, buzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak ile şehirlerarası seyahat edecek kişiler, II PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,

konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler, olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 15.01.2022 tarihli ve E1358836614983 sayılı yazısı ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda aısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, kaymakamlarımızca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete sebep olunmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".