İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte örnek uygulamaları titizlikle hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekolojik dengeye tehdit niteliğindeki tüm çalışmaları tavizsiz sürdürüyor.

Bursa’nın daha sağlıklı kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda küresel sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Kırsal kesim Osmangazi ile kalkınıyor Kırsal kesim Osmangazi ile kalkınıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2015 yılında Bursa’daki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması için ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlamıştı. İklim değişikliği alanında yürütülen faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması ve konuyla ilgili çalışma yapan diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla ise ‘2016 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne katılım sağlanarak’ 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunulmuştu. Sera Gazı Envanterinin ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi kriterlerine göre revize edilmesi amacıyla, 2017 yılında ‘Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı’ hazırlandı. Kentteki tüm paydaşlarla yapılan birebir görüşmeler ve çalıştaylardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında sera gazı emisyonun azaltılmasına yönelik 7 farklı sektörde azaltım tedbirleri belirlendi. Bursa’nın iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha dirençli hale getirilmesine yönelik uyum stratejileri geliştirildi. Bu çerçevede Bursa, ulusal ölçekte iklim değişikliği uyum stratejilerini geliştiren ilk kent oldu.

Sanayi ilk sırada

Envanter sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kurumsal sera gazı envanteri ve Bursa’nın sera gazı envanteri hesaplanarak’ karbon ayak izi tespit edildi. Bursa’nın toplam karbon ayak izi 13,2 milyon tonun üzerinde belirlenirken, salım envanterinde en büyük payı yüzde 31 ile sanayiye ait yakıt ve elektrik tüketimi aldı. Bu değeri yüzde 22 ile konutlara ait yakıt ve elektrik tüketimi, yüzde 19 ile kent ulaşım takip etti. Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarında Bursa, yüzde 2,7’lik payı oluşturuyor.

Etkin mücadele

Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve Bursa’yı iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden koruyacak adımları süratle atabilmek için mesaisini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da katıldığı toplantıda, süreçte alınan mesafe ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Uyum Planında öngörülen hedeflerde gerçekleşen ilerlemenin değerlendirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda Bursa’nın bulunduğu durumun tespit edilmesi amacıyla, kentteki tüm paydaş kurum ve kuruluşlardan elde edilecek veriler doğrultusunda karbon ayak izi yeniden hesaplanıyor. Çalışmalar sonucunda yayımlanacak ‘İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun kamuoyu ile paylaşılması, böylelikle iklim değişikliği ile ilgili bilinç ve farkındalığın artırılması, Bursa’da yerel yönetimler arasındaki bağların güçlendirilmesi ile kentte yaşayanların da bu mücadelede karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması hedefleniyor.