“GÜNDEME GİREN KONULAR, ÜYELERE VERİLMİYOR””

Karabıyık’ın açıklamasından satır başları şöyle:

“2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 6. Maddesine göre Yüksek Öğretim Kurulu Seçilmekte 21 Üyeden oluşmakta ve görev yetki sorumlulukları da ilgili maddede yer almaktadır. Bu kurulun işleyişine bakıldığında, kurul toplantılarından önce o gün gündeme alınacak konular kurul üyelerine bildiriliyor, toplantı esnasında müzakereye açılarak üyelerin görüşleri alınıyor ve karara bağlanıyor. Yani olması gereken usul bu; ancak son dönemde bu şekilde yürümediğinin duyumlarını artık fazlaca almaya başlamıştık.Şöyle ki, ya gündeme girecek konular daha önceden üyelere verilmiyor ya da çok kısa bir süre önce veriliyor ya da “gündeme alınan konular tartışmaya açık değildir” deyip görüş müzakere alınmıyor.”a9387acedc3b9e7a4cc1f74b7dde55e39464e5a6

“TOPLANTIDA KONUŞULMAMIŞ KONULAR KARAR ALTINA ALINIYOR””

“Şimdi bize ulaşan iddialara göre bir adım daha ileriye gidiliyor o da şu; hiç toplantı gündemine alınmamış konular hakkında toplantı sonrası karar alınıyor ve üyelerin imzasına sunuluyor. Üyelerin alınan karardan önlerine imza gelince bilgisi oluyor. İşte bu son gelişmelerin üzerine sekiz üye bu uygulamaya bu usule itiraz ediyorlar böyle olmaması gerektiğini kendilerinin bilgisi olmadan karar alındığını ya da tartışmaya açılmadığını son dönemde de hiç bilgilerinin olmadan karar alındığını ifade ederek itirazlarını dile getiriyorlar. Bu yönde bir iddia bize ulaştı. Kısa bir süre içerisinde YÖK Başkanı’nın kendilerine hemen istifanızı vereceksiniz şeklinde bir çağrı ve bir baskı yaptığı da iddia ediliyor. YÖK ve YÖK’ün yürütme kurulu üyeleri var; ancak şu anda devletin her kurumunda olduğu gibi orası da talimatla yürütülüyor ve talimatla ve baskıyla iş yaptırılıyor. Diğer kurumların olduğu gibi YÖK’ün de Başkanı yine aynı şekilde talimatlarla mı hareket ediyor? Üyelere baskı mı yapıyor?”dcbdf99c70afd4917804a7ecaaf2a2ab6b9aae66

“ALDIĞIMIZ DUYUMUN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

“Biz bu duyumu Salı günü almış ve konuyla ilgili önergemizi vermiştik. Soru önergemiz ile ilgili bugün zaten basın açıklaması yapacakken, dün gece hep olduğu gibi bir gece operasyonu ile sekiz üyenin altısı görevden alındığı, iki üyenin ise, henüz basına bilgisi yansımasa da istifa ettiği bilgisi ile uyandık. Buradan tekrar soruyorum: “Aldığımız duyumlar doğru mudur? 6 üyenin görevlerine son verme sebebi nedir? Bu görevden almalarda farklı bir gerekçe var mıdır? YÖK Başkanı bunu nasıl açıklayacak, bu konuda bir talimat almış mıdır? Bunun cevabını YÖK Başkanından öncelikle bekliyoruz.”