Kayhan Turan’ın Mudanya Belediyesi’nin imar planlarını iptal ettiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hastane yapılması planlanan bölgedeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, belediyemiz tarafından değil İdare Mahkemesi kararları ile 2019 yılında iptal edilmiştir. İmar planlarının mahkeme kararı ile iptal olması nedeniyle bölgedeki taşınmazların seviye tespitleri yapılarak inşai faaliyetler durdurulmuştur. Kanun ve yönetmelikler uyarınca, Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunması sebebiyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanarak kesinleşmesinden sonra, Mudanya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili ihale hazırlıklarına başladık. 19.07.2022 tarihinde Uygulama İmar Planı’nın ihalesi yapıldı. Nazım İmar Planı esasları ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çalışması başlatılmıştır. İmar planlarının iptal olması sebebiyle hukuken bölgede yapılaşma mümkün değildir. Kayhan Turan’ın hastane yapımının Mudanya Belediyesi’nce ertelendiği ve engellendiğine yönelik ifadeleri tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltma amaçlıdır” diye konuştu.

Bursa’da Liseli Gençler Müzik Yarışması’nın  en iyileri Bursa’da Liseli Gençler Müzik Yarışması’nın en iyileri

Belediye avukatlarının hazırladığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi.

“Kayhan Turan tarafından 13.02.2023 tarihinde yapılan basın açıklamasında tarafınca yapılması planlanan özel hastanenin Mudanya Belediyesi tarafından engellendiği yönünde gerçek dışı ve hukuk dışı bilgiler yer almıştır. Beyanları ile Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin üzerinden bir hafta geçmeden, kamuoyu hassasiyetini kullanarak bir takım gerçek dışı, halkı yanıltıcı, kuruma olan güveni sarsmaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunmuştur. Şüpheli beyanlarının bütününde hastane yapımının Mudanya Belediyesi tarafından kasıtlı olarak engellediğini ve hastane projesinin yapılamaması halinde Mudanya Belediyesi’nin sorumlu olacağını iddia ve beyan etmiştir. Şüpheli tarafından, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ve yönetimindeki kurumu itibarsızlaştırmaya çalışılırken bir yandan da halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla belediye başkanının yönetimi ve kamu görevlisi idareci kadrosu hakkında tamamen halkı yanıltıcı ve düşmanlığa sevk edici beyanlarda bulunulduğu görülmektedir. Açıkça belediyenin iş ve hizmetleri hakkında iftirada bulunulmaktadır. Her gün saat 09.00 -17.00 saatleri arasında açlık grevi adı altında belediyenin önündeki park alanında eylem yapmaktadır. Şüpheli eylem alanında belediye aleyhine ifadeler içeren afişler asmakta olup Mudanya Belediyesi’ni görevini yerine getirmemekle itham etmektedir. Açlık grevi adı altındaki eylemini süreklilik arz ettirerek bir kamu kuruluşunu hedef göstermektedir. Mudanya Belediyesi yetkilileri tarafından hastane projesinin hukuka aykırı olarak engellendiği, kamu görevlilerinin görevin gereklerine uygun hareket etmediği, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunduğu şeklindeki açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşılmaya yol açabileceği açıktır. Şüpheli,  Belediye yetkililerine açıkça hukuka aykırı bir fiil isnat etmektedir. Şüphelinin beyanlarında geçen bilgiler açıkça gerçek dışı olup, işlemediğini bildiği halde kamu görevlileri hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla haksız isnatta bulunduğundan ‘basın yoluyla’ iftira suçunu işlemiştir. İftira suçuna vücut veren açıklamaları ile halkı belediyenin işlem ve faaliyetlerine, belediyenin idarecileri ile Belediye Başkanının yönetimine ve ayrıca şahsına karşı kışkırtarak kin ve nefret ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.”