Yaklaşık 1,5 yıldır Koçaslanlar Holding pazarlama ve iş geliştirme direktörlüğünü yürüten Didem Aras, yaptığı başarılı çalışmaların ardından Koçaslanlar Motorlu Araçlar’a genel müdür olarak terfi etti. Otomotiv sektöründe kendini bulduğunun altını çizen Aras, disiplinin, doğru iletişimin ve ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, “En önemli iş ilkem kesinlikle disiplindir. Kişinin öncelikle kendi öz disiplini, sonrasında organizasyon içinde sahip olması gereken bir disiplin anlayışı olması gerektiğini düşünüyorum. Yöneteceğim işin öncelik ve stratejilerini benimseyerek iş planını ve zamanı doğru planlayarak sürdürülebilir yönetim anlayışı oluşturmak, ve tabi ki bunu etkin bir iletişim ile yapmak; ayrıca duygu ve tutkularımı işe yansıtmak en temel noktalar diyebilirim” şeklinde konuştu.

Doğru ve etkili iş yapma kültürünün temel yapı taşının ekip çalışması olduğunu belirten Aras, her bireyin sahip olduğu benzersiz beceri, eğitim ve bilginin birleşip bir sinerji oluşmasıyla başarının oluştuğunu ifade etti. Doğru iletişim, uygun ortam, ekibi oluşturan bireylerin birbirine olan güveni ve ortak bir vizyon ile misyona sahip ekiplerin başarılı olduklarını anlatan Aras, “Kesinlikle bir başarı varsa bu ekiple olan, ekipteki herkesin rolünü doğru gerçekleştirdiği, yöneticinin lider olduğu organizasyonlarda gerçekleşir. Bir ekipte öncelikle yönetici liderlik özelliklerine sahip, duygusal zekası ve adalet duygusu yüksek birisi olmalıdır. Süreçler şeffaf ve hedefler smart olmalıdır. Yetki ve sorumluluk doğru orantısını da çok değerli bulurum. Herkesin aslında kendi işinin yöneticisi gibi olmasını, sorumluluğunu ve tabi ki ödülünü almasını çok önemserim” dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın hedefleri ve gelecek planları hakkında konuşan Aras, “Görevimiz şirketimizin ve temsil ettiğimiz markaların, hedeflerini, müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayarak içinde bulunduğu pazardan yüksek pazar payları elde etmeyi sağlayarak kalıcı sürdürülebilir organizasyon ve yönetimi sağlamaktır. Marka değerine inanan biri olarak tüm çalışmalarımızın merkezine, temsil ettiğimiz markaların ve şirketimizin marka değerini yukarıya taşıyacak çalışma modellerini ve duyarlılığını sergileyeceğiz. Ticari hedeflerimiz dışında iç ve dış müşterinin mutlu olduğu bir yapı inşa etmek, ayrıca dijital dönüşüme zamanında geçmektir” diye konuştu.

Koçaslanlar Holding’de görev değişikliği