Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Karakoca Eko Turizm Alanı ile ilgili gerçekleri kamuoyuyla paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, bir siyasi parti tarafından Karakoca Eko Turizm Alanı ile ilgili yapılan basın açıklaması ve bu açıklamada iddia edilen yanlış bilgilerin gerçeklerini açıkladı.

Manisa'da Karakoca Eko Turizm Alanı ile ilgili mahkemenin henüz sonuçlanmadığına vurgu yapan Büyükşehir Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, bilirkişi raporunda 5 maddenin 4’ünün Belediye lehine, bir maddenin ise eksik bilgiden dolayı aleyhine oluştuğuna dikkat çekti.

Eksik bilginin tamamlanmasıyla ilgili belgeyi mahkemeye sunarak, bu konudaki tartışmaya son vermiş olacaklarını ifade eden Yalçınkaya, “Bir mahkeme sonuçlanmadan basın yoluyla konuların manipüle edilmesi, tartışmaya açılması, kaldı ki teknik olmayan insanlar tarafından teknik yorumlar yapılması çok sağlıklı ve doğru değildir. Bırakın mahkemeler işini yapsın, mahkemeler kararını versin” dedi.  

Yalçınkaya, “Bir siyasi partimizin yapmış olduğu basın toplantısı üzerine Büyükşehir olarak bu toplantıyı yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Öncelikle hukuki anlamda bir karar ortaya çıkmadan, bir bilirkişi raporu üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Kararlar dava açanların lehinde olduğunda karar mercilerinin alkışlanması, aleyhlerinde olduğunda ise ‘koruma zırhına bürünüyorlar’ gibi bir ifade kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız, belediye olarak sonuna kadar devam ediyor. Bu kapsamda da çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.  

5 maddelik bilirkişi raporunun 4 maddesi yapılan işlemlerin uygun olduğu noktasında oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu belgeleriyle anlatan Genel Sekreter Yalçınkaya, “Öncelikle dünkü basın toplantısında gündeme getirilen Karakoca konusu ile ilgili, Karakoca’da onaylanan ekolojik turizm amaçlı imar planı ile ilgili bilirkişi raporu üzerinden oluşturulan algının yanlış olduğu kanaatindeyiz. Davacı tarafın dilekçesinde parselin yola cephesinin olmadığı, Orman’dan gerekli izinlerin alınmadığı, ağaç kesildiği, yer altı sularının kirletildiği gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddialarla ilgili bilirkişi raporunda konu detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dün basın toplantısı yapan ilgililer, bilirkişi raporunun yalnızca bir bölümünü gündeme almışlardır. Bilirkişi raporuna gelecek olursak; dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının şehre düzeni planlarına aykırılık teşkil etmediği, planlamanın kademenin birlikteliği ilkesine uygun olduğu bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Yine bilirkişi raporunda 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, ekoturizm alanı için önerilen yapılaşma koşullarına uygun olması nedeniyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Yine bilirkişi raporunda dava konusu parselin Orman’dan alınan izinlerinin şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına aykırı olmadığı ve uygun olduğu kararı ortaya çıkmıştır. Yine bilirkişi raporunda içme suyu havzasına ilişkin yapılan incelemede ekoturizm alanı kullanım kararının içme suyu kullanma suyu kullanılmasına dair yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kararı verilmiştir. Gördüğünüz gibi, bilirkişi raporunun sonuç bölümündeki 4 madde de belediyemizce yapılan işlerin uygun olduğu noktasındadır” diye konuştu.