Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi 2022 Mayıs’ta 144 milyar TL fazla verdi.

Mayısta merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar TL, bütçe gelirleri 317,8 milyar TL ve bütçe fazlası 144 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 50,2 milyar TL açık kaydedilmişti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar TL oldu.

Bir önceki ay 31 milyar TL açık veren merkezi yönetim faiz dışı dengesi ise, mayıs ayında 161,9 milyar TL fazla verdiği ifade edildi.

VERGİ GELİRLERİ ETKİLİ OLDU

Mayısta bütçe fazlasında başta kurumlar vergisi olmak üzere vergi gelirindeki artış etkili oldu.

Bankalar başta olmak üzere şirketlerin kârlarının 2022’nin ilk çeyreğinde hızlı artması sonucu, mayısta kurumlar vergisi geliri 152 milyar TL’ye ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİ MAYISTA YILLIK YÜZDE 47,3 ARTTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

• Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyar 371 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Mayıs ayında 143 milyar 977 milyon TL fazla verdi.

• 2021 Mayıs’ta 575 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Mayıs ayında 161 milyar 888 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

• 2022’de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten mayıs ayında 173 milyar 777 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 117 milyar 940 milyon TL harcama yapıldı.

• Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında arttı.

• Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,8 iken 2022 yılında yüzde 9,9 oldu.

• Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,9 oranında artarak 155 milyar 865 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,9 iken 2022 yılında yüzde 10,3 oldu.

• Merkezi yönetim bütçe gelirleri mayıs ayı itibarıyla 317 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 289 milyar 718 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 24 milyar 477 milyon TL oldu.

• 2021 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 104 milyar 569 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 203,9 oranında artarak 317 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mayıs ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 9,5 iken 2022 yılında yüzde 21,6 oldu.

• 2022 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 213,9 oranında artarak 289 milyar 718 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10 iken 2022 yılında yüzde 23 oldu.”

NEBATİ’DEN BÜTÇE YORUMU

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe rakamlarını yorumladı.

Nebati, “Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur” dedi.

“Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir” diyen Nebati, şöyle devam etti:

“2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.”