Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi.

7 maddelik açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA OPERASYONLARLA İLGİLİ TEDBİRLER"

Düzce'de hasarlı okulların öğrencileri taşınıyor Düzce'de hasarlı okulların öğrencileri taşınıyor

"PKK, KCK, YPG, PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere 'milli birlik ve beraberlik, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür' denilerek şu ifadelere yer verildi:

"KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HEDEF ALINMAMIŞTIR"
"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gerekli olduğu belirtilmiş, bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlanacağının altı çizilmiştir"

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALMA ÇAĞRISI

Bu noktada mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukukuyla, ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış; bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.

"UKRAYNA'DA ATEŞKES VE KALICI BARIŞ ÇÖZÜME ESAS TEŞKİL EDECEK"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine başvurusuna ilişkin değerlendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamanın 4. maddesinde Ukrayna ve Rusya savaşına yönelik olarak; Ukrayna ve Rusya savaşının durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilanı gerektiğinin altı çizilmiş, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün bölgemizde kalıcı barışın çözülmesine esas teşkil edeceği kaydedilmiştir" denildi.

"DOĞU AKDENİZ'DE KARARLI TUTUMDAN TAVİZ VERİLMEYECEK"

"Bu noktada uluslararası hukuku ve taraf olduğu anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege denizinde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışıyla hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştı

"İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI SORUMLULUKLAR HATIRLATILDI"

Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe dile getirilmiş, ilgili ülkelere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve fiili saldırılara varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmesi ve engellenmemesi hususunda sorumluluklar hatırlatılmıştır.

"LİBYA'DA HÜR VE MUTEBER SEÇİMLERE DUYULAN İHTİYAÇ TEYİD EDİLDİ"

Libya'da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemi vurgulanmış, halkın beklentileriyle uyumlu bir şekilde milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyaç teyid edilmiştir