Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzay sektörünün hızla gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan olduğu vurgulanan Genelgede “Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzay toplum yararına kullanılması imkânlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesi; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir” denildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı: Sürücüler ulaşımda güçlük çekiyor! Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı: Sürücüler ulaşımda güçlük çekiyor!

Uzayla ilgili olayların planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikaları, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığı belirtilen genelgede, “Fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşifte ve insan uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmaları; sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörleri verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ekonomisine ve katkı sunmaktadır. Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikaları, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından Türkiye’deki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 8 yıllık Milli Uzay Programı Strateji başkanlığın internet sitesinde yayınlanacağı ifade edilen Genelgede şu ifadelere yer verildi:
“Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzak politikaları alanındaki vizyon, strateji hedef ve projelerinin koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlanmış olup başkanlığın resmi internet sitesinde (www.tua.gov.tr) yayımlanacaktır. Milli Uzay Programı Strateji belgesi(2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluş kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.”