YÖK'ün yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi, eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak için hazırladığı yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete'de.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda, devlet üniversitelerinin öğretim elemanı istihdamındaki norm kadro oranının 2/3'ten 3/4'e çıkarılması, araştırma üniversitelerinde ise daha fazla esneklik tanınarak bu oranın kaldırılması yönünde ocak ayında karar alınmıştı. Kurulda ayrıca belirli sürelerde mesleki tecrübeye sahip bulunanlara meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi olma imkanının sağlanmasına ilişkin karar da benimsenmişti.

Genel Kurulun bu kararı uyarınca hazırlanan Yükseköğretim Kurulunca Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından planlanacak. Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve Üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilecek. 

FAKÜLTE DÜZEYİNDE İKİ KATINA KADAR ARTIRILABİLECEK

Norm kadro sayısı, ilgili ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından bölüm veya fakülte düzeyinde iki katına kadar artırılabilecek.

Bu kapsamdaki özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin öğretim görevlisi kadro talepleri de ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak, rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilecek ve karara bağlanacak.

Bunun dışındaki araştırma görevlisi kadroları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca ana bilim dallarına tahsis edilecek.

Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından kullanılabilecek.

Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil kadroların en fazla 3/4'ü aynı unvan için kullanılabilecek. Bu maddeye göre, devlet üniversitelerinin öğretim elemanı istihdamındaki norm kadro oranı 2/3'ten 3/4'e çıkarıldı. Böylece norm kadro oranı, yüzde 66'dan yüzde 75'e yükseltilmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulunca, öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile araştırma üniversiteleri ve meslek yüksekokullarında bu şart aranmayacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından yapılacak.

MESLEKİ TECRÜBESİ BULUNANLARA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMA İMKANI

Öte yandan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle, en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip lisans mezunlarına, merkezi sınav muafiyeti tanınarak, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek öğretim görevlisi olma imkanı getirildi.

‘Dünyanın Arkadaşları’ Kültür Akademisi’nde ‘Dünyanın Arkadaşları’ Kültür Akademisi’nde

Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programlara öğretim görevlisi olarak atanma şartları da belli oldu. Bu alandaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olma şartı aranacak.