Tozlu raflar arasından çıkarılan 180 yıllık sancak, ilk günkü ihtişamıyla Emir Sultan Hazretleri’nin türbesinde sergilenmeye başlandı. Hicri 1258 yılında Binnaz Karacaoğlu Hanım tarafından vakfedilen Kadirî sancağı, türbeyi ziyarete gelenler tarafından yakından inceleniyor. Altın püskülleri ve işlemeleriyle herkesi kendine hayran bırakan sancağı Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına da alındığını ifade eden Emir Sultan Camii imam hatibi Mustafa Efe, “Her tarikatın kendine has sancâk-ı şerifi var. Bugün Konya Mevlânâ Müzesi’nde teşhir edilen Mevlevî sancakları var. O tarikatların işaretlerinin konulduğu ve tarikatına göre üzerindeki ifadelerin değiştiği sancaklardır. Bizim burada sergilediğimiz sancak ise, Binnaz Karacaoğlu Hanım’ın hicri 1258 tarihinde vakfıdır. Miladi olarak ise 1800’lü yıllara denk geliyor. Bu eser yaklaşık 180-200 yıllık bir hatıradır. Geçmişimizden bugüne kalan en küçük bir parça da olsa onları korumalı ve muhafaza etmeliyiz. Biz bunu bu şekilde muhafaza altına aldık. Ziyarete gelenler de burada görme fırsatı buluyor” dedi.

AW525758_02

Altın işlemeli sancağın üzerinde dört halifenin, yani hulefa-i raşidînin isimlerinin olduğunu belirten Efe, “Sancağın ortasında Fetih suresinden ayet ve Kadirî sancağı olduğunu anladığımız bir yazı yer almaktadır. Bursa’da kalan tek sancağın bu olduğunu düşünüyorum. Buraya kaç yılında ve kimin tarafından geldiği bilinmiyor. Ancak 180 yıl önce buraya vakfedildiğini anlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

AW525758_04

AW525758_06