Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.KONYA (İGFA) - Sigorta sözleşmelerinin sınırsız bir teminat sağlamayacağını belirten KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sigorta sözleşmelerinin kapsamı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Çelik, gerçekleşme ihtimali bulunan bütün rizikoların sigorta sözleşmeleriyle teminat alınabilmesi mümkün olmadığını kaydetti.

"Bazı hususların teminat kapsamına alınması, kanun ve sigorta genel şartlarıyla yasaklanmıştır" diyen Dr. Çelik, "Bu konuda özellikle her sigorta türü için özel olarak düzenlenen sigorta genel şartlarına bakılması gerekir.Sigorta genel şartlarında bazı hususlar standart teminat kapsamı içerisine alınmıştır. Bunların sigorta poliçelerinde teminat kapsamında yer aldıklarının özel olarak belirtilmesi gerekmez. Ancak poliçede bunların bir kısmı teminat kapsamında bırakılabilir. Bu yüzden poliçenin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir” dedi.

SÖZLEŞMELER YAPILMADAN ÖNCE MUTLAKA BİLGİ ALINMASI GEREKİR

Sigorta genel şartlarında bazı rizikoların teminat kapsamına alınabilmesi için poliçede özel olarak belirtilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, “Örneğin sigorta ettiren kişinin uğradığı kazanç kaybı ancak poliçede özel olarak belirtilmişse teminat kapsamı içerisine alınabilir. Aynı şekilde kasko sigortalarında doludan kaynaklanan zararlar poliçede özel olarak belirtilmemişse sigorta şirketi bu şekilde ortaya çıkan zararı karşılamaz. Dolayısıyla sigorta sözleşmesi yapılırken, teminat sağlanmak istenen hususların poliçede özel olarak belirtilmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması gerekir. Sigorta genel şartlarında ayrıca hiçbir şekilde teminat kapsamına alınmayacak rizikolara da yer verilmiştir. Örneğin kasko sigortalarında sürücünün ehliyetsiz olması hali, sigorta genel şartlarında hiçbir şekilde teminat kapsamına alınamayacak hususlar içerisinde sayılmıştır. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılmadan önce sigortacıdan veya acenteden sözleşmenin kapsamı konusunda mutlaka bilgi alınması gerekir” diye konuştu.

Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çelik, sigorta şirketinin meydana gelen zararı, sigorta bedeline kadar karşılayabileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Çelik; “Riziko, sigorta genel şartları ve poliçe çerçevesinde teminat kapsamı içerisine alınmış olsa bile sigorta şirketi sözleşmede gösterilen sigorta bedeline kadar sorumludur" diyerek, "Dolayısıyla bir fabrikanın yangına karşı sigorta edilmesinde fabrikanın ve içerisinde sigortalanan eşyaların sigorta bedeli poliçede 10 milyon lira olarak gösterilmişse yangın meydana geldiğinde daha fazla bir zarar meydana gelse bile sigorta şirketi tarafından ödenebilecek olan tazminat miktarı en fazla 10 milyon liradır. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılırken poliçelerde belirtilen sigorta bedellerine de mutlaka dikkat edilmesi gerekir" dedi.