İki adaylı seçimi Taksi Dolmuş Kooperatifi Başkanı İsmail Taş’ı 126 oy farkıyla geçen Vahit Girgin ve ekibi kazandı. 730 üyeli odanın kongresi ilgi gördü. Bir düğün salonundaki kongreye STK ve siyasî parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, meslek odaları başkan ve yöneticileri ile üyeler katıldı. Divan başkanlığını Bursa Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan üstlendi. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço gelir ve gider hesaplarının okunarak müzakere edilmesinin ardından yönetim ibrâ edildi.

Gündem maddesi gereğince, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahminî bütçe görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca hizmet birimlerinde çalışan ve ihtiyaç halinde alınacak personel için yönetim kuruluna yetki verildi.

mevcut başkan Ş. Vahit Girgin’in oluşturduğu yönetim ve denetim kurulu listesi, 4 yıllığına göreve getirildi.

Oy kullanma hakkına sahip 615 üyeden 480’i sandığa gittiği seçimlerin galibi Başkan Ş. Vahit Girgin oldu. Başkan Girgin 303 oy alırken, İsmail Taş’a ise sandıklardan 177 oy çıktı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 1996 yılından beri direksiyonunda bulunan Vahit Girgin, 4 yıl daha bu göreve seçildiğini belirterek, “Odamızdaki güven ve istikrar ortamı sürecek. Yeni dönemde üyelerimizin oylarına talip olmak için kendimizi sorguladık. Biz değil de başkaları bu odayı yönetiyor olsaydı yasaların elverdiğince neler yapabilirlerdi, bunları değerlendirdik. Vardığımız sonuçta, birçok çalışmayı hayata geçirdiğimizi gördük. BESOB ile birlikte üyelerimize faydalar sağladık. BESOB Çalışma Komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptım. Federasyonumuzla sağlıklı iletişimler içinde olduk. Şikâyetleri birinci ağızdan iletecek güce ve güvene sahibiz. Yaptığımız çalışmaları anlattığımız kitapçığı Federasyon imkânlarınca bastırdık. Yine Federasyonumuzdan 2021 fiyatlarından alınıp, 2022 fiyatlarından satılmak üzere 1.500 adet plaka aldık. Bunlar Odamıza katkı sağlayan çalışmalardır” dedi.

HasTavuk Foodex Japonya Fuarına katıldı HasTavuk Foodex Japonya Fuarına katıldı

AW518963_02