Gebze’de faaliyet gösteren TÜBİTAK BİLGEM’de meydana gelen işçi çıkarmalarına Tez-Koop-İş Sendikası Kocaeli şube başkanı Engin Şimşek’ten büyük tepki geldi.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - İşten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan Engin Şimşek, “Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelerin özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de çalışma hakkına uygun olarak sendika üyelerimizin mağduriyetlerinin önlenmesini ve fesih bildirimlerinin iptal edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukuki ve sendikal mücadele anlamında takipçisi olacağımızı bildiririz” dedi.

Tez-Koop- İş Kocaeli Şube Başkanı Engin Şimşek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sendikamızın örgütlü olduğu TÜBİTAK BİLGEM işyerinde uzun yıllar kuruma hizmet etmiş Kıdemli Başuzman, Baş Uzman unvanlı araştırmacı üyelerimiz ile idari kadrolarda çalışan üyelerimizin 13 Mart itibari ile iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı bildirilmiştir. Emeklilik tüm işçilerin kendi çalışma güç ve isteklerine bağlı olarak aktif çalışma yaşamlarını sonlandırmalarıdır. Bu tercih, bir zorunluluğun sonucu olarak değil çalışanın kendi iradesi ile gerçekleşmelidir.

HİÇ KİMSENİN ÇALIŞMA HAKKI ELİNDEN ALINMAZ, EMEKLİLİĞE ZORLANAMAZ

Üye arkadaşlarımızın işverence çağırılarak “…ya emekli olun ya da iş sözleşmelerinizi sonlandıracağız.” söylemi Anayasa’nın 49. Maddesinin, Avrupa Sosyal Şartı 1. Maddesinin ve diğer uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan çalışma hakkının açık ihlalidir. Hukuka aykırı bu durumun bilimin merkezi olan kamu kurumunda emekçilere yaşatılması kabul edilemez olup özel sektör işyerlerinde örneğine rastladığımız emekçilerin hakkını kısıtlayan ve işveren tarafından öznel tavırların sergilenmesinin de hukuki yaptırımları olacaktır. Dolayısıyla, hiç kimsenin çalışma hakkı alinden alınamaz, emekliliğe zorlanamaz".

İŞTEN ÇIKARILMALAR KABUL EDİLEMEZ

"İşçinin emekliliğe hak kazanması halinde çalıştığı işyerinden işten çıkarılmasının yasal dayanağı olmayıp hukuki güven ve açıklık esasları ile bağdaşmamaktadır" diyen Başkan Şimşek, emekliliğe hak kazanma olgusunun işten çıkarılma nedeni olarak esas alınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

"Bir işçinin salt emekli olduğu için işten çıkarılması geçerli olarak kabul edilemez" diyen Şimşek, "İş Kanunu’nun 18 inci maddesinde geçerli fesih halleri arasında emeklilik olgusuna yer verilmemiştir. Nitekim Yargıtayiçtihatlarında da bu husus açıkça yer almaktadır. “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” denilmektedir. Açıklanan nedenlerle sendikamızın talebi nettir: Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelerin özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de çalışma hakkına uygun olarak sendika üyelerimizin mağduriyetlerinin önlenmesini ve fesih bildirimlerinin iptal edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukuki ve sendikal mücadele anlamında takipçisi olacağımızı bildiririz" diye konuştu.