Avrupa’nın pek çok ülkesinden katılımın olduğu konferansta Karataş, unicorn olan ve unicorn olma yolunda ilerleyen startupların hukuken dikkat etmesi gerekenlere, startupların hem yerelde hem de globalde korunması gerekliliğine, sözleşmelerin en kritik hukuki süreç olduğuna, doğru şirket seçiminin avantajlarına, yatırım sürecinin iyi yönetilmemesinin ve hukuka uyumluluğun sağlanmamasının startuplar için en büyük hukuki tehlike olduğuna dikkat çekti.

Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen istasyonu Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen istasyonu

Bonn_Üniversitesi_Konferans-1