Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesi Başkanı Hilmi Şanlı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi Kur’an kursları hakkında sarf ettiği açıklamalara tepki gösterdi.

diyanet-senden-ozgur-ozele-sert-tepki-h1640871566-526549

Şanlı, yaptığı açıklamada, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet işleri Başkanlığı’nın okul öncesi Kur’an kursları hakkında skandal ifadeler kullanarak, Diyanet işleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitimi için ‘Ortaçağ zihniyeti’ demiştir. Batıya göre Ortaçağ, Türk milletinin ve İslâm âleminin en aydınlık çağıdır. Türk İslâm medeniyeti Ortaçağda, felsefede, tıpta, astronomi ve matematikte batıya örnek oldu. Tarih cahili bu ve partisi batı tercümesi eserlerden ezber yaptığından bunları bilmez. Bizim açımızdan Ortaçağ karanlık değil aydınlıktır. Ortaçağı insanlığın en karanlık dönemi sanan biri ya dünyayı Avrupa’dan ibaret sanan bir Avrupa ırkçısıdır, ya da kendi mazisinden habersiz cahillerdendir. Dünü anlayamadığı gibi yarınlarımız için de hayır ve hikmet vaz’ edemeyecek bir zihniyet fukaralığın temsilcisidir. Ortaçağ, batıda karanlık çağ, doğuda altın çağ olarak anılır. Avrupa’da kardeş kardeşin çiğ etini yerken, doğuda sabahlara kadar ilmin istikameti üzerinde mülâhazalarda bulunurlardı. Hâlbuki aynı ortaçağda Müslüman ülkeler bilim, sanat, hukuk, felsefe vb. medeniyette muasırlarının fersah fersah ilerisindeydi. Biz ne zaman bunlara önem vermeye başlayacağız?” dedi.

Din eğitiminin ailede başlayan kapsamlı bir eğitim süreci olduğuna işaret eden Hilmi Şanlı, “Anne karnındayken bebeğe Kur’an-ı terîm ve ezan dinletilmesi, dünyaya geldiğinde kulağına ezan-ikâmet okunması ve güzel bir isim verilmesi gibi bir kısım görev ve tavsiyelerle başlayan bu süreç hayat boyu devam eder. Örgün din eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri ile seçmeli Kur’an-ı kerim, Muhammed aleyhisselâmın hayatı ve temel dinî bilgiler derslerinde okullarda verilmektedir. Yaygın din eğitimi ise, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından ağırlıklı olarak Kur’an kursları ve camilerde yürütülmektedir. Kur’an kursları, Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahî kitap olan Kur’an-ı kerimi okumak, anlamak ve ona uygun bir hayat yaşamak isteyen Müslümanların geliştirdikleri önemli kurumlardan biridir. Kur’an kursları, muhataplarına Kur’an-ı kerim ve temel dinî bilgiler öğretimi yanında, millî birlik ve beraberlik şuurunun geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli ve manevi değerlerin özümsetilmesi, bir arada yaşama ve sorumluluk şuurunun geliştirilmesi gibi değerlerin kazandırılmasını gaye edinmiş yaygın din eğitimi merkezleridir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Kur’an kurslarında gerçekleştirilen önemli yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biri de, din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, toplumdan gelen talepler doğrultusunda uygulanmasına başlanan ve değerler eğitimini esas alan “Kur’an Kursları Öğretim Programıdır (4-6 Yaş grubu). Kur’an Kursları Öğretim Programı, her yaş grubundan öğrencinin cami ve Kur’an kurslarına gelebilmesi, kurslara devam eden öğrencilerin çoğunluğunu yetişkin ev hanımlarının teşkil etmesi ve önemli bir kısmının okul öncesi yaş grubu çocuk sahibi olması, çocuklarının din eğitimi ihtiyacının karşılanmasına yönelik müftülüklerimize ve başkanlığımıza müracaat etmeleri gibi gerekçelerden hareketle ilk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulmuştur.

Akademisyenler, pedagoglar, Kur’an kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak çoklu iştirâk anlayışıyla hazırlanan program, uygulanmaya başlanmasıyla birlikte erken çocukluk dönemi din eğitiminin sağlıklı bir şekilde verilmesini talep eden toplumumuzun büyük bir teveccühünü kazanmış ve başkanlığımızın en önemli yaygın din eğitimi faaliyetleri arasında yer almıştır. Söz konusu programla; çocukların kendi seviyelerinde sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslâm dininin temel değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmeleri yanında, dinimizin temel kaynağı olan Kur’an-ı kerimi ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanımaları hedeflenmektedir. Genel müdürlüğümüz, yaygın din eğitimine yönelik hazırlanan bütün programlarda olduğu gibi 4-6 yaş grubu Kur’an kursları program ve materyallerinin, muhatapların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılmasına büyük önem vermektedir” diye konuştu.

Şanlı, “Sayın Özgür Özöl ve onun gibi düşünenlerin de, hakkında bilgi sahibi olmadan 4-6 yaş Kur’an kurslarını eleştirenlerin de bu müfredattan geçmesi lazım diye düşünüyoruz. Her kim ki dinime çağ dışı derse, biz hakkımızı helal etmiyoruz. Millete hakaret, bühtan ederse, biz hakkımızı helal etmiyoruz. Katillerin ellerini sıkana, zulme haksızlığa arka çıkana, milli mefkureye eğri bakana, hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Şanlı, “Diyanet, Atatürk’ün kurduğu, devletimizin en önemli kurumlarından biridir. Türk milletinin evlatları, dinini, devletimizin kontrolünde olan Kur’an kurslarında öğrensin. Merdiven altı eğitimlere gitmesinler. Fetövari yapılanmalara bir daha fırsat verilmesin. Her yaştan insana dinini öğretmek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal görevidir. Özel, Atatürk’ün kurduğu bu kurumu hedef alarak Atatürk düşmanlığını da gün yüzüne çıkarmıştır. Sendika olarak Özel’in grup başkanvekilliğinden istifasını istiyoruz” diyerek sözlerine noktaladı.