İki projeye de Türkiye’den yalnızca ikişer ortağın dahil olduğunu ve enerji çalışmalarının geliştirilmesi için topluluk-teknoloji iyileştirmeleri ve hibrit enerji depolama sistemleri üzerine projeler planlandığını aktaran UEDAŞ, AB desteğinden ve başarılarından oldukça memnun olduklarını paylaştı. UEDAŞ, Ufuk Avrupa Programı’nın Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3 - Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı” çerçevesinde geliştirilen ve Avrupa Birliği’nden kabul gören MASTERPIECE ve FlexCHESS projelerinin Türkiye’deki iki ortağından biri oldu. 6 projenin desteklendiği ve toplamda 3,7 milyon eurodan fazla hibe alınan programda UEDAŞ AR-GE Direktörlüğü, ortağı olduğu iki proje için 338.125 euroluk bütçe kullanabilecek. MASTERPIECE projesiyle, Avrupa genelinde enerji topluluklarının oluşturulması ve işletilmesini kolaylaştıracak bir dijital iş birliği ağı oluşturmak hedeflenirken FlexCHESS projesinde ise yenilenebilir enerji üretiminin ortaya çıkardığı belirsizlikleri dijital ikiz ve sanal enerji depolama sistemleri gibi teknolojilerle ortadan kaldırmak hedefleniyor.

AW675719_02

FlexCHESS projesi, tüketicilerin enerji piyasasındaki eylemlerini desteklemeyi ve üreticileri enerji topluluklarına ve faaliyetlerine aktif katılımları için yönlendirmeyi hedefliyor. MASTERPIECE projesi ise bağlantılı ve birlikte çalışabilir hibrit enerji depolama sistemlerine dayalı esneklik hizmetlerini desteklemeyi hedefleniyor. UEDAŞ’ın AR-GE Direktörlüğü, Ufuk Avrupa Programı çağrılarına ilişkin Nisan ayında yaptığı başvuruda 19 ortaktan 7 milyon euro bütçe ortaya konan FlexCHESS projesi için toplamda 187.625 euro bütçe ayırırken 14 ortaktan toplamda 3,6 milyon euro toplanan MASTERPIECE projesi için ise 150 bin 500 euro bütçe ile ortak oldu.

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik yönlerini güçlendirme, yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve toplum önceliklerini karşılama gibi hedefleri benimseyen Ufuk Avrupa Programı, 2022 yılı birinci fasıl başvuruları sonucunda 6 proje ile AB’den hibe aldı. Türkiye’den 1 koordinatör ve 12 ortağın yer aldığı 6 proje arasından 2 projenin ortağı olan UEDAŞ, enerji sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen projelere verilen destekten memnuniyetlerini aktardı. Temsilciler, ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin enerji sürdürülebilirliğini ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen benzer çalışmalarda yer alacaklarını vurguluyor.

AW675719_03