Doğum tarihi tam bilinmeyen, eğitimine Kayseri’de başlayan Davud-i Kayseri, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında yaşadı. Orhan Gazi, 1336 yılında inşaatı biten İznik’teki ilk Osmanlı medresesinin müderrisliğine Davud-i Kayseri’yi 30 akçe maaşla tayin etti. Hayatının sonuna kadar on beş seneye yakın bir süre görev yapan Davud-i Kayseri, bir yandan talebe yetiştirirken, diğer yandan da eserlerini kaleme aldı. İznik medresesinde okuttuğu dersler hakkında geniş bilgi bulunmazken, hadis ve fıkıh gibi dini konuların yanı sıra felsefe ve mantık gibi ilimlerde de eğitim verdiği söyleniyor. 1350 senesinde vefat eden ve mezarı Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Mevlana Sokak’ta bulunan anıt çınarın altında bulunan Davud-i Kayseri’nin, ortaya koyduğu tezlerden birçok filozof, ilim insanı fayda sağladı. Atomların enerji yüklü olduğu savını da ilk defa ortaya atan kişinin Davud-i Kayseri olduğu biliniyor.

İznik Müzesinin eski müdürü Taylan Sevil, “Burada gördüğünüz ulu çınar altında Davud-i Kayseri’nin mezarı bulunuyor. Orhan Gazi’nin İznik fethetmesinden sonra İznik hızlı bir şekilde sanat, ticaret ve kültür merkezi haline geldi. Bahsetmiş olduğumuz şahsiyet Orhan Gazi tarafından görevlendiren İznik’teki ilk medresenin müderrislerindendir. Yanında bir de Tacettin Efendi vardır. Gerek Davud-i Kayseri gerekse Tacettin Efendi Osmanlı’daki ilk profesörlerdendir. Bahsettiğimiz medrese şimdiki Ayasofya Cami’nin yakınında inşa edilmiştir. Yaşadığı tarihler 13. yüzyıl olarak bilinmektedir” dedi.

AW636740_04