Düzce otsu ve odunsu türler yönünden oldukça zengin bir floristik yapıya sahip olup, 700 farklı bitki türüne, kumul, maki, dere, kaya, orman ve alpin vejetasyon çeşitliliği içerisinde 71 endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden 12’i Türkiye Bitkileri Kırmızı kitabında ‘‘Tehlike Altında’’olarak değerlendirilmiştir.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce ilinin, çok zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip olması coğrafik konumu ve jeomorfolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle de ilin kendine münhasır bir yapısı bulunmaktadır.

İçinde bulunduğu yerel Melen Havzası iki büyük havzanın, Sakarya ve Filyos Çayı havzalarının arasında yer almaktadır.

Güneyinde Abant dağ silsilesine uzanan Elmacık Dağları, doğusunda Bolu-Semen Dağları, kuzeyinde Kaplandede Dağı ve batısında Çam Dağının, Düzce Melen Havzası’nı tamamen kapalı alan haline getirmiş olduğu belirtilmektedir. Bitki örtüsünün zengin olması ve su kaynaklarının bulunması sebebiyle bu havzanın güneyindeki Elmacık Dağları, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli doğal kaynak rezervlerinden birisini oluşturmaktadır (Hürriyet Seyahat, 2008). Düzce ili otsu ve odunsu türler yönünden de oldukça zengin bir floristik yapıya sahiptir. 700 farklı bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kumul, maki, dere, kaya, orman ve alpin vejetasyon çeşitliliği içerisinde 71 endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden 12’sinin Türkiye Bitkileri Kırmızı kitabında “tehlike altında” olarak değerlendirilmiş olduğu görülmektedir.

Peygamber Çiçeği: Düzce-Elmacık dağlarına özgü olan bu bitki taksonu, lokal endemik bir türdür. Yaşam alanı, Elmacık Dağları’ndaki Toptepe-Güzeldere Şelalesi arasındaki Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık habitat alanlarda bulunmaktadır.

Düzce Pelemir Otu: Düzce Elmacık Dağları’na özgü olan bu bitki taksonu, lokal endemik bir türdür. Elmacık Dağları’ndaki Aksu ve Emeksiz derelerinin oluşturmuş olduğu vadinin güneye bakan, sarıçam ormanlarındaki vadi yamaçlarındaki akıntılı serpantin kayaçlarından oluşan habitat alanlarında yaşamaktadır.

Anadolu Aklar Otu: Düzce Efteni Gölü’ne özgü olan bu bitki taksonu lokal endemik bir türdür. Yaşam alanı, Efteni Gölüdür. Efteni Gölü’nde bulunan çamurlu sazlık alanlara sahip habitat alanlarda bulunmaktadır.

Horoz Gözü: Düzce Elmacık Dağı ve Hasanlar Barajı’ındaki kayalık alanlarda bulunan bu bitki türü, Batı Karadeniz Bölgesi endemiğidir. Yaşam alanı Düzce Elmacık Dağı, Horoz Kaya mevkisindeki kayalık ve açıklık alanda bulunmaktadır.

Batı Karadeniz Akçiçeği: Elmacık Dağı’nda sarıçam orman açıklarında bulunan bu bitki türü, Batı Karadeniz bölgesi endemiğidir. İlkbaharda gösterişli çiçekler açar. Düzce Elmacık Dağı’nda Aksu Vadisi, Tavşansuyu ve Kuşburnu yaylalarındaki sarıçam ormanlarındaki açıklıklarda yaşar.

Nazende: Düzce Elmacık Dağı Horoz kayası ve Hasanlar Barajı’nda makilik alanlarda yaşar. Marmara bölgesi endemiğidir. Gösterişli pembe çiçekleri ilkbaharda açar. Düzce Elmacık Dağı, Horoz Kaya mevkisindeki makilik alanlar ile Hasanlar Barajı çevresindeki makiliklerde bulunmaktadır.

Dağ Sümbülü: Düzce Elmacık Dağı’nda bulunan yaylalarda ve subalpin dağ çayırlıklarında bulunan bu bitki türü, Türkiye endemiğidir. Yaşan alanı Düzce Elmacık Dağı’nda bulunan 1300-1600m arasındaki yaylalar ve yüksek dağ çayırlarında bulunmaktadır. Düzce bölgesinde geniş bir yayılışa sahiptir.

Gelin Parmağı: Düzce Elmacık Dağı’ndaki Pürenli Yaylasının güney kısmında lokal olarak bulunmaktadır. Orta ve Doğu Karadeniz endemiği olan bu bitki Türkiye’deki en batı yayılışı Düzce’de bulunmaktadır. Yaşam alanı Düzce Elmacık Dağı’ndaki Pürenli Yaylasının güney kısmında bulunan 1400-1500m orman içlerindeki kayalık ve taşlık alanlarda lokal olarak bulunmaktadır.

İki Çiçekli Safran: Düzce Elmacık Dağı’nda Sakarca ve Sinekli yaylalarında ve subalpin dağ çayırlıklarında bulunan bu bitki taksonu, Marmara ve Batı Karadeniz endemiğidir. Yaşam alanı Düzce Elmacık Dağı’nda bulunan 1400-1500m yükseklikteki Sakarca ve Sinekli yaylalarında, açıklık ve çayırlık alanlarda bulunmaktadır.

Dağ Horozu İbiği: Düzce Elmacık Dağı’nda bulunan yaylalarda ve subalpin dağ çayırlıklarında bulunan bu bitki türü, Kuzey Batı ve Orta Anadolu endemiğidir.Yaşam alanı Düzce Elmacık Dağı’nda buluna 1300-1500m yükseklikteki yaylalarda, çayırlık ve açıklık alanlarda lokal olarak bulunmaktadır.

Doğu Kafkas Hanımelisi: Elmacık Dağı’nda Pürenli, Odayeri ve Aksu Vadisi’nde bulunan bitki türü, Türkiye endemiğidir Yaşam alanı Elmacık Dağları’ndaki Pürenli ve Odayeri yaylalarının güneyi ile Aksu vadisinde 1200-1500m yükseklikte bulunan orman açıklık alanlarda bulunmaktadır. Düzce bölgesinde bireyler halinde dar bir yayılışı vardır.

Anadolu Hazeranı: Elmacık Dağı’nda Odayeri yaylasının güney kısımlarındaki orman içi açıklıklarda bulunan bu bitki türü, Batı, Orta ve Güney Anadolu endemiğidir. Yaşam alanı Düzce Elmacık Dağı’nda Odayeri yaylasının güneyinde bulunan 1500-1600m yükseklikteki orman açıklık alanlarda bulunmaktadır.