Bursalı Ünlü Dönerciden Mehmetçiğe Destek! Bursalı Ünlü Dönerciden Mehmetçiğe Destek!

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi çerçevesinde, “İş’te Otizm Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, otizmli bireylerin çalışma hayatında daha çok yer alması ve istihdamda kalıcı bir yer edinebilme süreçlerine katkı sunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ve aile bireylerinin yer aldığı yaklaşık 80 kişi katılım sağladı.

AW585664_02

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yürüttüğü “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse ediliyor.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün koordinatör olduğu projede; özel sektör, üniversite, vakıf, özel istihdam bürosu, eğitim ve danışmanlık akademisi ve yazılım firmasını temsilen Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı mevcut. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi doğrultusunda proje ortakları bir araya getirildi.

Çalıştayda, mesleki eğitim ve işe hazırlama, yasal düzenlemeler ve sosyal politika, kurumlar arası iş birlikleri, sektörel istihdam, işe yerleştirme ve izleme, istihdamın önündeki engeller ve sürdürülebilir istihdam politikaları konu başlıklarına ilişkin tartışmalar yürütülmüş, güncel çalışmalar ve ülke uygulamaları paylaşıldı. Otizm spektrum bozukluğuna yönelik, yeni politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Hayata geçirilecek OTİGED Projesinin de bu alana önemli katkılar sunacağı tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından dile getirildi.

AW585664_03