Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları;

"2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

2. Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası Unutulmaz Anlara ve Başarıya İmza Attı! 2. Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası Unutulmaz Anlara ve Başarıya İmza Attı!

Gelişmiş ülkelerdeki olumlu beklentiler gelişmekte olan varlıklara yönelik risk iştahını artırmakta ve portföy girişleri hızlandığını görmekteyiz. Ülkemizde iktisadi faamiyyet güçlü kredi büyümesinin desteğiyle yurtiçci talep kaynaklı belirgin toparlanma gösterdi. Dördüncü çeyrekte de güçlü seyir izledi. Sanayi üretimi perakende satış ve ciro endeksinde dördüncü çeyrekte güçlü artış görlüdü. Ekonomik aktivitede görünen toparlanma sektörlerin geneline yaygınlaştı. 

Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti. Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur. Cari açık ve sermaye çıkışlaır önemli miktatrda rezerv kaybına yol açtı. Enlfasyon ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir, artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu. üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır. Talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyrederken, çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişti. 2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hala enflasyonist seviyelerde seyrettiği anlaşılmaktadır. Döviz kurlarının son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalcağına işaret etmektedir. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar üzerinden enflasyon üzerindde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetleri de enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Petrol fiyatında beklentiler yukarı yönlü güncellendi. 2021 petrol fiyat tahmini 43,8 dolardan 54,4 dolara çıkarıldı. 2022 petrol fiyat tahmini 52,1 dolar olarak belirlendi. 2021 gıda fiyat tahmini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e çıkarıldı. 2022 gıda fiyat tahmini yüzde 9.4 olarak belirlendi. 2021 ithal fiyata artış tahmini yüzde 5'ten yüzde 6,5'e çıkarıldı. 2022 ithal fiyat artış tahmini yüzde 0.3 tahmin edildi. 

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 9.4). Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 7.3-11,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2022 yıl sonunda yüzde 4,6-9.4 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazancağını düşünüyoruz. 2021 yılı için TL cinsi ithalat fiyatlarında güncelleme -0.4 puan, gıda enflasyonunda güncelleme 0,2 puan. Sıkı Parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda yüzde 5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir. 

Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir. Para politikası kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullancaktır. Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işarete etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/bekleyen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır."

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN

Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal, enflasyon sunumunun ardından soru-cevap kısmına geçti. Naci Ağbal, bir soruya verdiği yanıtta "Faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Naci Ağbal'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

"Enflasyona ilişkin elimizdeki veriler ve ileri dönük riskleri değerlendirdiğimizde hedefe varma doğrultusunda para politikası sıkı duruşuna uzun bir süre devam etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon hedefi yüzde 5, dolayısıyla PPK olarak bu hedef doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz. Faiz indiriminin konuşulamsı için çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. İleriye dönük beklentilerin yönetilmesi ve rehberlik etmesi bakımından hem yukarı yönlü sıkılaştırma hem de uzun vadeli para politikası duruşuna ilişkin bu toplantıda biraz daha açıklık kazandırmış olduk. PPK olarak elimizdeki veriler ve yeni verileri açık, samimi, ithiyatlı ve enflasyonla kararlılıkla mücadele etmek amacıyla sürekli olarak paylaşacağız. Para politikasındaki duruşun sıklığı yüzde 5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek. Bütün varsayımlarımızda ve tahminlerimizde ithiyatlı ve riskleri olabildiğince içine alan bir yaklaşım benimsedik. Gıda enflasyonu uluslararası emtia fiyatları yanında yapısal etkiler altında da şekilleniyor, bu nedenle gıda komitesi kuruldu. Gıda komitesi içinde TCMB'nin rolü ve temsili üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz, önümüzdeki süreçte erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara TCMB olarak daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz. Sahiplenme konusu son derece önemli, bu konuda tüm toplum katmanları, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul, karar alıcıların da hedefe giderken kararlı olmaları gerekiyor. Gıda enflasyonu 2021 enflasyon görünümü için önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor."