Myrleia-Apemeia Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yapılan sondaj kazılarında yeni buluntuların ortaya çıkmasıyla birlikte, bölge 1. Derece Arkeolojik Sit derecesine yükseltilerek koruma altına alındı.

70 Yıl Sonra İlk.. Haliç'ten Çıktı, Gölyazı'ya Getirildi! 70 Yıl Sonra İlk.. Haliç'ten Çıktı, Gölyazı'ya Getirildi!

Myrleia-Apemeia Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı, Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazılarının ardından; sit derecesinin "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak değiştirilmesi önerisi kabul edildi.

Ömerbey Mahallesi 1448 ada 16 parselde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yapılan kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eser ve buluntulara rastlanılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sit alanı statüsünü 1. Derece Sit Alanı olarak değiştirilmesine karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla, Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide yapılan kazı çalışmalarında da önemli buluntular ortaya çıkmıştı. Kurul, tapu siciline "1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhi konulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, alanda ortaya çıkan yapı kalıntılarına ilişkin 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma önerileriyle birlikte Anıtlar Kuruluna iletilmesine karar verdi.