Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle Sosyal Ben Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinde Bursa Erkek Lisesi öğrencileriyle “Gençlik Hakları” etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğiyle geliştirilen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde, Bursa Erkek Lisesi ev sahipliğinde 4 Mayıs’ta 180 gönüllü lise öğrencisinin katılımıyla ”Gençlik Hakları” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak 19 Mayıs coşkusunu yansıtarak gençlerin haklarına yönelik farkındalığı arttırmayı hedefledi. Hak temelli bir yaklaşımla gençlik politikalarının gelişimine katkı sağlayan Bursa Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Osmangazi Gençlik Merkezi, SİYAMDER (Sivil Yaşam Derneği) ve AIESEC Bursa Temsilciliği gibi kuruluşların bir araya geldiği etkinlikte, “Gençlik Hakları” ve “Gençlik Çalışmaları” hakkında gençlerin kendi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ilham verici tecrübeler paylaşıldı.

Etkinlikte gerçekleştirilen yuvarlak masa çalışmalarında “Eğitim hakkı, sağlık ve refah hakkı, kültürel ve sosyal haklar, istihdam hakkı ve toplumsal katılım hakkı” gibi konu başlıklarında mevcut durum analizi yapıldı ve sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi. Çalışma çerevesinde genç gönüllüler iletişim, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi yetenekleriyle problem çözme becerilerini kullanarak önemli deneyimler elde etti ve çalışmanın sonunda ulaşılan çözüm önerileri tüm gençlerle paylaşıldı.

Söz konusu etkinliğin bir parçası olarak görev alan bir grup öğrenci, çalışmanın çıktısı olarak ele alınan sorunları ve çözüm önerilerini rapor haline getirerek ilgili kuruluşlara sunacak. Organizasyonun bir başka çıktısı olarak gençlerin kendi hakları ve ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını arttırmaları, onların bu haklara erişiminin teşvik edilmesi ve gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için yeni bir platform oluşturulmuş oldu. Projede bundan sonraki süreçte hayata geçirilen yuvarlak masa çalışmaları, çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek gençlerin haklarını koruyan ve destekleyen politikaların geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Olgun gençler el emeği eserlerini sergiledi Olgun gençler el emeği eserlerini sergiledi

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında:

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin örnek iş birliğiyle 2019 yılında yola çıkan ve 30 öğrenci ile hayata geçirilen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi, birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yeşim’in kurucusu Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağlayan proje, Eylül 2021’de Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle hız kazanarak yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin katılımıyla daha da büyüdü. Şu anda 180 gönüllü öğrencinin yer aldığı projede nihai hedef, gönüllüğün önce Bursa’da, sonra da Türkiye’deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bir şuur oluşturulması.

2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde SosyalBen Akademi Danışmanlığı’nda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri ile gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk temalarında eğitimler, etkinlikler ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin gönüllülük bilinci ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazanmaları için çalışmalar devam ediyor. Dönem içinde teori ile desteklenen proje uygulamaları ile öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Projenin danışmanlığını yürüten SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.