Tofaş Fen Lisesi’nin ortağı olduğu ’Bilim Yolu’ isimli Erasmus+ K101 programı kapsamında Budapeşte’de işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirildi.

Haydi gençler koşun! 5. Kitap Fuarı başlıyor Haydi gençler koşun! 5. Kitap Fuarı başlıyor

Aydın Fen Lisesi tarafından hazırlanan ve Tofaş Fen Lisesi’nin ortağı olduğu ’Bilim Yolu’ isimli Erasmus+ K101 programı kapsamında Budapeşte’de işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Türkiye’nin en iyi fen liselerinden 11 matematik, 10 kimya, 7 fizik, 8 biyoloji olmak üzere toplam 36 öğretmenin hareketliliği gerçekleştirildi. Öğretmenler, Fazekas Gimnzium okulunda, branşlarına özgü problem ve araştırma tabanlı öğrenme yöntemleri, üstün zekalı öğrencilere yönelik uygulanan özel öğretim yöntemleri, öğrenci mentörlük hizmetleri, olimpiyat takımlarının uluslararası yarışmalara hazırlık süreci konusunda gözlem yaparken, okul öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulundu.

AW508034_01

Ayrıca öğretmenler, Fazekas Gimnzium’da laboratuvar ortamında ders işleyişlerini ve teknolojilerini gözlemledi. Türkiye’nin gözde okullarında görev yapan öğretmenler ilk defa böyle bir proje kapsamında bir araya gelerek karşılıklı etkileşimlerde bulunmuş ve edindikleri öğretim yöntemlerini Türk Eğitim Sistemine aktaracak yeni projeleri planlamışlardır.