Şirket, yönetim kurulu üyelerinin 25 Mayıs 2021 tarihli Yıllık Hissedarlar Toplantısı'ndaki taahhüdüne uygun olarak dönüşüm stratejisinde kaydedilen ilerlemeleri ve güncel iklim hedefini sundu. Rapora, sunuma ve etkinliğin internet yayınına totalenergies.com adresinden ulaşılabiliyor.

wind_turbine_102422236

TotalEnergies 2021 yılında dönüşüm stratejisini uygulamaya koydu

TotalEnergies 2020 yılında enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren bir şirket olma yolundaki dönüşüm stratejisini açıkladı ve enerji sektöründeki dönüşümde önemli bir aktör haline gelerek toplumla iş birliği halinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedeflediğini duyurdu. Şirketin bu hedefi, 2021 yılında ulaştığı kayda değer ilerlemeyle daha da somutlaştı.

• TotalEnergies, 2021 yılı sonunda yenilenebilir enerji üretimine yönelik 10 GW'ı aşan brüt kurulu kapasitesi ve 6 milyondan fazla elektrik tüketicisiyle yenilenebilir enerji ve elektrik alanındaki gelişimini hızlandırdı. Şirketin yenilenebilir enerji ve elektrik alanındaki yatırımları toplam yatırımların %25'ine ulaştı ve bir yıl önce ilk etapta planlanan %20’lik yatırım hedefinin üzerine çıktı.

• TotalEnergies, doğal gaz alanındaki dönüşüm sürecinde ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını %10 artırarak 42 milyon tona ulaştı ve bu satışların %99'u da net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan ülkelere yapıldı.

• TotalEnergies, 2021 yılında Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı: TotalEnergies, petrol ürünlerinin toplam satışları içindeki payını (2015'teki %65 oranından) %44'e düşürerek, müşterilerinin kullandığı petrol ürünlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonunu (Kapsam 3) %19 oranında düşürdü.

• Tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan emisyonları (Kapsam 1+2) 2015'e kıyasla %20 ile önemli bir oranda azaltan TotalEnergies, ayrıca Avrupa'da satılan ürünlerinin karbon ayak izini (2015'e kıyasla) %14 oranında azalttı.

Bugün tüm bu sonuçlar, şirketin müşterilerine 2015 yılına kıyasla karbon yoğunluğu yaşam döngüsü boyunca %10’dan fazla bir oranda azaltılmış enerji ürünleri sunmasına olanak tanıyor.

Solar Power_102422762

Toplumla iş birliği halinde karbon nötr hedefini büyüten TotalEnergies, 2050 hedeflerini açıkladı

2030 yılına kadar Kapsam 1+2 emisyonlarını 2015 yılına kıyasla net %40 azaltmayı hedefleyen TotalEnergies, Avrupa Birliği’nin “Fit for 55” paketi de dahil olmak üzere 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulunan ülkelerle uyumlu bir politika izliyor. TotalEnergies, Dönüşüm Yolu İnisiyatifi (Transition Pathway Initiative, TPI) tarafından “2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve TPI'nin 1.5°C hedefiyle uyumlu olarak iddialı emisyon azaltma hedefleri koyan üç enerji firmasından biri” olarak değerlendirildi.

Daha da ileri giden ve iddialı hedeflerine bir yenisini ekleyen TotalEnergies, petrol ürünlerinin satışından kaynaklanan emisyonları (Kapsam 3 Petrol) 2030’a kadar 2015 yılına kıyasla %30'dan fazla azaltmak istiyor.

Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

TotalEnergies ayrıca hedef büyüterek, metan gazı emisyonlarını 2020 yılına kıyasla 2025 yılına kadar %50 ve 2030 yılına kadar %80 oranında azaltmayı da hedeflediğini açıkladı.

Largest solar plant_102422663

Bu iddialı hedef, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve elektriğe %25, karbondan arındırılmış yakıtlara (biyoyakıtlar, biyogaz, H2, e-yakıtlar) %5 olmak üzere karbondan arındırılmış enerji kaynaklarının geliştirilmesine toplam %30 ve başta geçiş döneminde elektrik üretiminde kömürün yerini alacak olan LNG olmak üzere doğal gaz alanındaki geliştirmeler için %20 olmak üzere 2022-2025 döneminde yatırımların %50'sinin sürdürülebilir enerji arzının büyümesine ayrılarak net ve disiplinli bir yatırım politikası ile destekleniyor. Yatırımların diğer yarısı ise TotalEnergies'in dünya çapındaki petrol ve gaz çıkarma ve işleme tesislerinin mevcut kapasitelerinin korunmasına ve yeni döneme uyarlanmasına ayrılacak. Bu yatırımların %30’u bakıma, %20’si ise yeni, düşük maliyetli, düşük emisyonlu sahalara ve petrol sahalarındaki doğal gerilemeye karşı mücadeleye ve petrol üretiminin sürdürülmesi için yapılacak keşiflere tahsis edildi.

Son olarak TotalEnergies, toplumla iş birliği halinde 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma vizyonunu ilk kez açıkladı: Bu vizyon doğrultusunda, toplam enerji üretiminin %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından, %25’ini biyokütleden (biyoyakıtlar, biyogaz) veya karbondan arındırılmış yakıtlardan (hidrojen, e-yakıtlar), %25’ini ise hidrokarbon türevli yakıtlardan sağlayacak ve bu sayede Kapsam 3’e göre karbon depolama, geri dönüştürme ve dengeleme ile 100 MtCO2 eşdeğer emisyon düşümü sağlayan bir şirket haline gelecek.

2022 Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak istişari karar

TotalEnergies'in Mayıs 2021'de hissedarlar tarafından onaylanan sürdürülebilir gelişim ve karbon nötr bir şirket olma yolunda enerji dönüşümüyle ilgili karar uyarınca, Yönetim Kurulu bugüne kadar bu alanda kaydedilen ilerlemeyi raporlamaya ve 25 Mayıs 2022 tarihli Hissedarlar Toplantısı'nda hedefini güncellemeye karar verdi. Bu amaçla, Sürdürülebilirlik ve İklim2022 İlerleme Raporu 25 Mayıs 2022'de yapılacak toplantıda hissedarların istişari oyuna sunulacak.

TotalEnergies Hakkında

TotalEnergies, global ölçekte petrol, biyoyakıtlar, doğal gaz, çevre dostu gazlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve pazarlaması yapan büyük bir enerji şirketidir. 105.000’i aşkın çalışan daha ulaşılabilir, daha temiz ve mümkün olduğunca çok insanın erişebildiği enerjiyi sağlamak için çalışmaktadır. 130'un üzerinde ülkede faaliyet gösteren TotalEnergies, insanların refahına katkıda bulunmak amacıyla sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını projelerinin ve faaliyetlerinin merkezine koymaktadır.

TotalEnergies & Lubricants Hakkında

TotalEnergies, alanında lider bir global madeni yağ üreticisi ve pazarlamacısıdır. Dünya genelinde 42 üretim tesisi ve 5.800’den fazla çalışanı bulunmakta olup, 150 ülkede ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirmektedir. TotalEnergies'in madeni yağ faaliyetleri, 130'dan fazla araştırmacı tarafından Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen yenilikçi, verimli ve çevreye duyarlı ürün ve hizmetler sunmaktadır. TotalEnergies, otomotiv, endüstri ve denizcilik pazarlarında tercih edilen bir iş ortağıdır.

TotalEnergies Turkey Pazarlama Hakkında

TotalEnergies Turkey Pazarlama, tamamı TotalEnergies şirketi iştirakı olan ve Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. 120 çalışanı ile başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürüten şirket 2021 yılı sonu itibariyle %9,4 pazar payına ulaşmıştır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. TotalEnergies Turkey Pazarlama, İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.