Kabul etmek, insanların yaptığı her şeyi onaylamak değildir.

Kabul etmek, her şeyi olduğu gibi görmeyi seçmektir.

Çocuğu çocuk olarak, yaşlıyı yaşlı olarak, genci genç olarak...

Aklını kullanamayanları akılsız olarak kabul et.

Herkesin kendi doğrusuna göre davrandığını kabul et.

Düşünce farklılıklarını kabul et.

Zarar verenlerin cehalet içinde olduklarını kabul et.

Katili, hırsızı, yoldan çıkmışları sapkın olarak kabul et.

İbret için bunların hepsinin bir vesile olduğunu kabul et.

Dünya yaşamında her türlü illetin olabileceğini kabul et.

Kimseyi değiştiremeyeceğini kabul et.

Herkesin senin hayatında seni uyandırmak için bir rolü olduğunu kabul et.

Yaşadığın tüm sonuçların tesadüf olmadığını; senin düşüncelerinin onları hayatına çektiğini kabu et.

Olanı olduğu haliyle kabul et.

Kabul et ki gereken muameleyi yapabilesin.

Kabul et ki tedbir alabilesin.